Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal

AS Harju Elekter avaldab 2020. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2019.a 4.kvartali vahearuanne           21.02.2020
2020.a 1.kvartali vahearuanne           29.04.2020
Aktsionäride korraline üldkoosolek     30.04.2020. Edasi lükatud. Börsiteade 7.04.2020
2020.a 2.kvartali vahearuanne           29.07.2020
2020.a 3.kvartali vahearuanne           28.10.2020

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400