Aasta 2015

Olulised sündmused 2015. aastal

Harju Elekter kontserni kuuluv Finnkumu Oy on teine ettevõte piirkonnas, kes pärjati Lõuna- Põhjamaa Ettevõtjate poolt Maakonna Aasta Ettevõtja tiitliga. Varasemalt, 2013. aastal on Finnkumu Oy nimetatud ka Kurikka Aasta Parimaks Ettevõtteks ning pälvinud üleriigilise tunnustuse müügitulude kasvu ja tugeva majandustegevuse eest. 2004. aastal tegevust alustanud Finnkumu Oy kuulub Kontserni alates 2014. aastast. Finnkumu Oy müügitulud on 5 viimase aasta jooksul enam kui 2-kordistunud.

AS Harju Elekter allkirjastas aprillis lepingu Leedu tütarettevõtte Rifas UAB kõigi aktsiate ostuks.  Rifas UAB kõigi aktsiate omandamine oli Kontserni strateegiline otsus, kindlustades sellega oma positsioone Leedus ja eksportturgudel. Ettevõte jätkab oma nime ja kaubamärgi all ASi Harju Elekter 100%lise tütarettevõttena.

ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma 2. juuni 2015 istungil kiita heaks strateegiline investee-ring superkondensaatorite arendamise ja tootmisega tegelevasse innovaatilisse ettevõttesse Skeleton Technologies Group OÜ, omandades sellest 10%lise osaluse. AS Harju Elekter näeb investeeringu atraktiivsust nii selle väärtuse kasvus kui ka ettevõtte võimalikus osalemises superkondensaatorite moodulsüsteemide arenduses, tootmises ning kasutamises elektrienergia juhtimis- ja lülitussüsteemides.

Juunis anti ASile Harju Elekter kuuluvas Allika Tööstuspargis rentnikule (OÜ Eccua) üle vastvalminud tootmishoone. Atraktiivses asukohas, Paldiski maantee ja Tallinna ringtee ristumiskohas paiknevas Allika Tööstuspargis on kokku 18 tehnovõrkudega varustatud kinnistut. Täna tegutseb tööstuspargis kaks tootmisettevõtet.

Kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmetele, juhtivspetsialistidele ja inseneridele ning ASi Harju Elekter sidusäriühingute juhtorganite liikmetele suunatud 2012.-2015. aasta aktsiaoptsiooniprogrammis osales 44 töötajat, kes märkisid ajavahemikus 16-30 juuni kokku 339 880 aktsiat. ASi Harju Elekter aktsiakapitali suurendamine kanti äriregistrisse 22. juulil 2015, pärast mida on ASi Harju Elekter aktsiakapital 12,42 miljonit eurot, jagunedes 17 739 880 nimeliseks lihtaktsiaks. 

Kontserni tütarettevõtetes toimusid 2015. aastal juhtimissüsteemide resertifitseerimised vastavalt standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele, mille järel väljastati sertifikaadid uute kehtivusaegadega järgmiselt: ASile Harju Elekter Elektrotehnika kuni 15.9.2018, Satmatic Oyle kuni 19.7.2018 ja Rifas UABle kuni 15.9.2018. Lisaks toimus Leedu tütarettevõttes resertifitsee-rimine vastavalt OHSAS 18001:2007 standardile ning 17.12.2015 väljastati uus sertifikaat kestvu-sega 3 aastat. ASis Harju Elekter Teletehnika toimusid korralised aastaauditid.

AS Harju Elekter Kaubandusgrupi Keila elektrimaterjalide kauplus avas augusti lõpus oma uksed uutel avaramatel ja kaasaegsematel kaubandus- ja laopindadel Paldiski mnt 35, Keilas. Hea asu-koht ja suuremad ruumid loovad oluliselt paremad võimalused klientide teenindamiseks, võimaldades laiendada sortimenti ja tootevalikut ning operatiivselt väljastatavaid kaubakoguseid. 

Kontserni tütarettevõtted osalesid aktiivselt erialamessidel Eestis, Soomes, Saksamaal ja Rootsis, sh  Põhjamaade suurimal elektrialamessil Elfack 2015, kus esmaesitleti energiahaldusvõimekusega alajaama madalpinge muundurseadme prototüüpi, mis valmis koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.